##ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี## Untitled Document
Untitled-2
ข้อบังคับสหกรณ์ 56
คณะกรรมการดำเนินงาน
สถิติการเยี่ยมชม
Online ขณะนี้ : 1 คน
ผู้ชมวันนี้ : 31 คน
ผู้ชมเมื่อวาน : 36 คน
ผู้ชมเดือนนี้ : 1,424 คน
ผู้ชมเดือนที่แล้ว : 1,728 คน
ผู้ชมทั้งหมด : 253,017 คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2554
Untitled Document


  

กฎ ระเบียบ กติกา การซื้อขายกุ้งของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี

 

1.       การชำระเงิน

                 -  การซื้อขายกุ้งผ่านชมรมทุกครั้ง ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินก่อนนำกุ้งออกจากฟอร์มเท่านั้น(ทุกกรณีไม่เว้นวันหยุด)

                 -  การชำระเงินค่ากุ้ง ผู้ซื้อกุ้งจะต้องชำระตามยอดเต็ม โดยไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน

2.       การสุ่มกุ้ง

                -  แหสุ่มกุ้ง ใช้แหเอ็นขนาดตา 2.5 เซนติเมตร ความยาว 9 ศอก น้ำหนักแห ประมาณ 8 กิโลกรัม

                -  จำนวนการสุ่มกุ้ง 2 ครั้ง สุ่มกุ้งตาย โดยแพที่ประมูลได้จะต้องซื้อกุ้งที่สุ่มตายด้วย

                -  ตาชั่ง ตาชั่งเข็ม 60 กิโลกรัม หรือ ตาชั่งดิจิตอล

3.       แพผู้ซื้อกุ้งผ่านการประมูลกับชมรม จะต้องเป็นสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี เท่านั้น

4.       การลงราคาประมูลกุ้งทุกครั้ง จะต้องเป็นเจ้าของแพ หรือผู้ที่ได้รับอำนาจจากแพทึ่ได้ทำนิติกรรมไว้กับชมรม

5.       เจ้าของกุ้งหรือผู้ขายมีสิทธิเลือกแพสมาชิก ในการเข้าร่วมประมูลซื้อขายแต่ละครั้ง และเจ้าบ่อมีสิทธิลงราคาร่วมการประมูลได้

6.       กรณีที่การประมูลมีแพลงราคาสูงสุดเท่ากัน (ราคาชนกัน) เจ้าบ่อมีสิทธิในการเลือกแพผู้ซื้อได้

7.       กรณีเจ้าบ่อมีความประสงค์จะแจ้งเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไปของชมรม เจ้าบ่อ/ผู้ขาย จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ชมรมทราบ และประกาศให้ผู้ประมูลทราบก่อนลงราคา

8.       กรณีแพไม่ชำระเงินค่ากุ้งตามกำหนด ชมรมจะพิจารณาสิทธิการเข้าประมูลและติดตามทวงถามการชำระเงินจากแพ ****

****** ชมรมไม่มีหน้าที่ชดใช้เงินค่ากุ้งแทนผู้ซื้อกุ้ง แต่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง ตามกรณี เช่น จัดหาทนายความฟ้องร้องตามกฎหมาย ******

 

9.       การขายกุ้งโดยการประมูลผ่านชมรม เป็นการขายคว่ำบ่อ ผู้ซื้อจะต้องซื้อกุ้งทั้งหมดตามราคาที่ประมูลได้

10.    การซื้อขายผ่านชมรมกุ้ง เมื่อผู้ซื้อเสนอราคาประมูลสูงสุด และตกลงการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะต้องซื้อกุ้งดังกล่าว หากผู้ซื้อผิดสัญญาไม่ซื้อกุ้งตามที่ตกลง ชมรมจะเป็นผู้พิจารณาการลงโทษกับแพผู้ซื้อดังกล่าว

11.    การซื้อขายผ่านชมรม และตกลงซื้อขายกัน แพผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการประมูลให้ชมรม โดยคิดค่าธรรมเนียมกิโลกรัมละ 20 สตางค์ (ยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัม)

12.    การประมูลซื้อขายกุ้งผ่านชมรม ทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ชมรมเป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการจัดการประมูลให้ทุกครั้ง

 

ทั้งหมดเป็นประโยชน์ที่ชมรมจะช่วยดูแลให้กับสมาชิก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการปฎิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ของชมรม

 

   
 
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี 24/22 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000   
โทรศัพท์ 0-7333-1351 แฟกซ์ 0-7332-3363
E-mail : pattanishr_pt@hotmail.com   
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium   
All Rights Reserved | Power by rohmatmedia    
 
 
<<  รายชื่อเว็บไซต์  >>
ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร
อุตสาหกรรมกุ้งไทย
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
สยามมารีนดอทคอม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของไทย
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
www.shrimpcenter.com
www.kungthai.com
www.grobest-thai.com
www.thai-frozen.or.th
www.shrimp-farm.com
<<  วิดีทัศน์น่าสนใจ  >>
นิเวศบ่อ แหล่งเลี้ยง ร่วมรักษา ฟื้นฟูกลับมาได้อย่างไร
สายพันธ์ุอาหารต้องพัฒนา
เปิดตัวคณะน้องใหม่ ?สัตวแพทย์ศาสตร์ ม.อ.
บทบาทของสมาคมสมาพันธ์เกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย
เจาะลึกการใช้ปลาเป็นแหล่งผลิตจุลินทรีย์ธรรมชาติฯ
บริหารและจัดการอย่างไรดี ที่จะเพิ่มผลผลิตฯ
บทสัมภาษณ์เกษตรกรดีเด่นกุ้งไทยใต้ล่าง 4